Cita Domnca

T pati, tikai mazliet citdka. aj sarunu platform nav pareizu vai nepareizu atbilu, ir jauniei, kuri dals ar savu viedokli un pieredzi, lai paldztu tev labk saprast un pieemt k...

Pas?ža

Vrdu "pasa" it labi pazst ne tikai mzii, bet ar vizuls mkslas audis, un ajs liets ms "iesvaidjusi" mkslas zintniece Ieva Lejasmeijere.Vrtjumi, prdomas un viedoki. Mkslas pasaule...

Vsturnieku Esejas Par Vdk Darbbu Padomju Latvij

Liela sabiedrbas uzmanba ir pievrsta VDK aentu karttm, tomr t ir niecga daia no t, kas vsturniekiem atkljies, ptot Latvij pieejamos VDK dokumentus.

Pa Ceam Ar Klasiku

Aktula informcija par notikumiem kultras jom mijas ar pcpusdiengi uzskaotu mziku. Plkst. 17:15 ieskats rzemju preses kultras aktualitu lappuss, plkst. 17:30 - "Neatliekama saruna"...

Am Frekvences

AM frekvences bija izplattks radio viu prraidan ldz pat pagju gadsimta 80. gadiem.Savukrt AM frekvences, tulkojamas k Ainara Mielava frekvences, pusotras stundas garum piedv...

Nauda Laiku Lokos

Sudraba vrdii un zelta dlderi, markas un rubi, lati un eiro. Katra mnea pdj tredien raidjum Nauda laiku lokos sarunas par naudas vsturi nkotni un odienu.

Ommmsome Sarunu Telpa

Si ir vieta sarunam par dzivi, par to kas manijies un kam esam gajusi cauri vai dazreiz rapojusi vai skrejusi palekdamies. Seit sarunajos ar tiem, kam, manuprat, ir staasts kas...

Zinmais Nezinmaj

Populrzintnisks radiournls, kas aptver dadas zintnes nozares, izzina dabu, ekoloiju, eogrfiju, ornitoloiju, zooloiju, astronomiju, arheoloiju, vsturi, ielkojas zintnes un tehnikas...

Krustpunkt?

Msu redzes lok aktulo notikumu analze Latvij un pasaul: politisks diskusijas, ekonomikas, socilo u.c. problmu analze, amatpersonu izvaicana, ptnieciskie raidjumi. Tpat studij kop...

página 1 de 8