Atropos: Shoqata E Hakmarrësve

Çfarë i lidh një seri vrasjesh të ndodhura në Bolonjë dhe në rrethinat e saj? Bëhet fjalë për një killer serial apo...

Kriteri I Leibnizit

Një zbulim i rastësishëm shkencor është fillimi i një aventure tronditëse që shtyhet menjëherë drejt kufijve të...

In The Footsteps Of Jesus

I am the way, the truth and the life was what Jesus said in a certain situation to those close to Him. However, the most common today is a society made up of people in the mercy...

Sëmundja E Alzheimerit - I

Çfarë është kjo sëmundje? Cilat janë shkaqet? Çfarë pasojash sjell? Zbuloji të gjithë çelësat e sëmundjes...

Kryqëzim Me Nibirun: Aventurat E Azakisit Dhe Petrit

*** BEST SELLER ***VOLUMI 2/3 Një katastrofë e përmasave biblike po përgatitet të bjerë mbi planetin tonë. Por këtë herë...

Pikëll Paj

Kur një armëpunuesi të falimentuar i bie në dorë një lojë xhagër e nivelit të dytë, vendos që të luajë për...

Këshilla Ushqimore. Si Të Motivojmë Njerëzit Për Të Ndryshuar Zakonet Ushqimore

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit “Këshillimi është një proces që përmes dialogut dhe ndërveprimit, i ndihmon...

Forcat E Kundërta

”Forcat e kundërta është libri i parë i vëllimit “Profetizuesi”, ku personazhet kryesore janë dinamika e dyfishtë,...

Rikthim Në Tokë - Aventurat E Azakisit Dhe Petrit

"Po ktheheshim. Kishte kaluar veç një vit i ynë diellor që prej kohës kur kishim qenë të detyruar të braktisnim me nxitim dhe...

página 1 de 2