Sinopsis

????? ????? ?? ??? ? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ? ?? ???? ????? ???? ????? ????????? ????? ???? ????? ??? ???? ?? ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????

Episodios

 • اپیزود چهاردهم | صمد طاهری

  اپیزود چهاردهم | صمد طاهری

  19/05/2020 Duración: 01h28min

  در قسمت چهاردهم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و صمد طاهری . مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی صمد طاهری . مصاحبه ی تامیلا پاشایی برای معرفی فاطمه فرهاد در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: Intro - Mahya Hamedi Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie | وَرید، حرکت سوّم قطعاتی از جواد معروفی

 • اپیزود سیزدهم | قاضی ربیحاوی

  اپیزود سیزدهم | قاضی ربیحاوی

  20/04/2020 Duración: 01h44min

  در قسمت سیزدهم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و قاضی ربیحاوی . مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی قاضی ربیحاوی . مصاحبه ی تامیلا پاشایی برای معرفی بهاره عبدی در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie قطعاتی از بیژن بیژنی

 • اپیزود دوازدهم | یارعلی پورمقدم

  اپیزود دوازدهم | یارعلی پورمقدم

  21/03/2020 Duración: 02h04min

  در قسمت دوازدهم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و یارعلی پورمقدم . مصاحبه ی آرش دبستانی با کیهان خانجانی و غلامرضا رضایی درباره ی آثار و زندگی یارعلی پورمقدم . داستان کوتاه شیرین ورچه در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie قطعه بیژن و منیژه از حسین دهلوی

 • اپیزود یازدهم | مژده دقیقی

  اپیزود یازدهم | مژده دقیقی

  22/02/2020 Duración: 01h20min

  در قسمت یازدهم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و مژده دقیقی . معرفی وحید ذاکری در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie قطعه هایی از فریبرز لاچینی

 • اپیزود دهم | بیژن بیجاری

  اپیزود دهم | بیژن بیجاری

  21/01/2020 Duración: 01h32min

  در قسمت دهم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و بیژن بیجاری . مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار بیژن بیجاری . داستان کوتاه کیهان خانجانی در بخش قلم نو . داستان کوتاه “شام آخر” از مجموعه ی “قصه های مکرر” اثر بیجاری . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie قطعه هایی از جلال الدین تاج اصفهانی و جلیل شهناز

 • اپیزود نهم | منیرو روانی پور

  اپیزود نهم | منیرو روانی پور

  29/12/2019 Duración: 01h17min

  در قسمت نهم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و منیرو روانی پور . مصاحبه ی آرش دبستانی و فرشته احمدی درباره ی آثار منیرو روانی پور . معرفی ژوان ناهید در بخش قلم نو . بخش هایی از رمان “اهل غرق” نوشته منیرو روانی پور . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie Sunset - Pezhham Akhavass

 • اپیزود هشتم | شهریار مندنی پور

  اپیزود هشتم | شهریار مندنی پور

  30/11/2019 Duración: 51min

  در قسمت هشتم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و شهریار مندنی پور . مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار شهریار مندنی پور . مصاحبه آرش دبستانی و محمد حسینی درباره ی آثار شهریار مندنی پور . معرفی مهسا شیروانی در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie لبخند | Labkhand - Najva

 • اپیزود هفتم | بهمن فرسی

  اپیزود هفتم | بهمن فرسی

  21/10/2019 Duración: 55min

  در قسمت هفتم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار بهمن فرسی . معرفی هاتف صادقی در بخش قلم نو . داستان “استخوان سوخته ها” از بهمن فرسی با صدای معصومه اویشلی . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie Bar yad | بر یاد - Shahrzad Beheshtian

 • اپیزود ششم | هرمز شهدادی

  اپیزود ششم | هرمز شهدادی

  20/09/2019 Duración: 40min

  در قسمت ششم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار هرمز شهدادی . معرفی پریسا زرین قلم در بخش قلم نو . بخش هایی از رمان "شب هول" اثر هرمز شهدادی . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie White Belt - Mahya Hamedi

 • اپیزود پنجم | آذردخت بهرامی

  اپیزود پنجم | آذردخت بهرامی

  27/08/2019 Duración: 01h45min

  در قسمت پنجم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه ی آرش دبستانی و آذردخت بهرامی . مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار آذردخت بهرامی . معرفی گلنار آدابی در بخش قلم نو . داستان “شب های چهارشنبه” اثر آذردخت بهرامی . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie White Belt - Mahya Hamedi

 • اپیزود چهارم | پیمان اسماعیلی

  اپیزود چهارم | پیمان اسماعیلی

  22/07/2019 Duración: 01h45min

  در قسمت چهارم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه آرش دبستانی و پیمان اسماعیلی . مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار پیمان اسماعیلی . معرفی شیرین ورچه در بخش قلم نو . داستان " مرض حیوان " نوشته ی پیمان اسماعیلی . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود : | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie Kurdish Lullaby - Shahrzad Beheshtian

 • اپیزود سوم | کیهان خانجانی

  اپیزود سوم | کیهان خانجانی

  23/06/2019 Duración: 01h18min

  در قسمت سوم رادیو نبشته گوش می کنید به : . مصاحبه آرش دبستانی و کیهان خانجانی . مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و نقد آثار کیهان خانجانی . بخش هایی از داستان “ بند محکومین” اثر این نویسنده . معرفی افخم میرعمادی در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie Boyer - Mahya Hamedi

 • اپیزود دوم | رضا دانشور

  اپیزود دوم | رضا دانشور

  24/05/2019 Duración: 49min

  در قسمت دوم رادیو نبشته گوش می کنید به: . مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و نقد آثار رضا دانشور . بخش هایی از داستان “هی هی جبلی قم قم” و “آنچه فردا بینی و پس فردا بینی و پسان فردا” . معرفی آفرین صفرپور در بخش قلم نو . موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: Behrang Baghaie - وَرید، حرکت سوّم | Veine, Troisiéme mouvement Behrang Baghaie - تافته | Filé

 • اپیزود اول | شهرنوش پارسی پور

  اپیزود اول | شهرنوش پارسی پور

  21/04/2019 Duración: 01h04min

  در قسمت اول رادیو نبشته گوش می کنید به: . مصاحبه ی آرش دبستانی با شهرنوش پارسی پور . مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی‌نیا درباره ی نقد آثار و زندگی شهرنوش پارسی‌پور . معرفی فائزه بهارلو در بخش قلم نو . موسیقی استفاده شده در این اپیزود : Ravan | روان - Behrang Baghaie

Informações: